Doublemint

Doublemint

เราทำงานร่วมกับ PR agency ความรับผิดชอบหลักของเราคือการออกแบบ Facebook post, ออกแบบเว็บไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนของเว็บไซต์นั้น เราต้องออกแบบ UI และพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ด้วย เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในแต่ละผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์เหล่านี้จะถูกวิเคราะห์และนำไปปรับใช้ในแคมเปญส่งเสริมการขายถัดไปของ Doublemint ซึ่งก็คือ Facebook post แคมเปญส่งเสริมการขายบน Facebook

………………………………………………

ลูกค้า : Doublemint Thailand
ผลงาน : Facebook post / การออกแบบเว็บไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์

Let`s work together