DOW

DOW

เราได้รับหน้าที่ในการออกแบบโบรชัวร์ให้กับ Dow Chemical Company สำหรับการเปิดตัวในประเทศเวียดนาม แผ่นพับโบรชัวร์มีการจัดเรียงรูปภาพและเนื้อหาได้กระชับ สวยงาม มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนว่า Dow สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนในเวียดนามได้อย่างไร

………………………………

ลูกค้า : Dow Chemical Company
ผลงาน : การออกแบบโบรชัวร์

การออกแบบโบรชัวร์

Let`s work together