YourSingapore In Hand

YourSingapore Guidebook

 

เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสิงคโปร์ หนังสือเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยังสิงคโปร์ด้วยตนเอง เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยไดเรกทอรีร้านอาหารที่เก๋ไก๋, สถานที่น่าสนใจทางวัฒนธรรม และกิจกรรมสนุกๆ ในสิงคโปร์

แนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือการนำเสนอศิลปะที่โด่ดเด่นของสิงคโปร์ ดังนั้นเราจึงต้องการแสดงออกถึงความเป็นสิงคโปร์ โดยผ่านภาพวาดสีน้ำแทนที่จะเป็นเพียงภาพถ่ายธรรมดา

………………………………………

ลูกค้า : การท่องเที่ยวสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
Tasks : การออกแบบหนังสือ

การออกแบบเค้าโครงหนังสือ

การวาดภาพประกอบสีน้ำ

Let`s work together