13 แหล่งข่าว ด้าน Digital Marketing ที่จะทำให้คุณไม่ตกกระแส

โลกของ Digital Marketing นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งทำให้คนทำ Digital Marketing นั้นต้องตามข่าวต่าง ๆ เพื่อให้รู้เรื่องราวในเกิดขึ้นในวงการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอีกซีกโลกหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่งที่จะมีผลต่อการทำการตลาดภาพยในประเทศขึ้นมา การรู้เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นความจำเป็นอย่างมากของคนที่อยู่ในวงการนี้

Read More