U Success

U Success magazine

เป็นนิตยสารภายในองค์กร รายไตรมาสของ Uniliver Thailand ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร อัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับสมาชิก Aviance Uniliver Thailand

ในโอกาสนี้ เราได้รับหน้าที่ในการจัดการผลิตนิตยสารทั้งเล่ม เราเริ่มจากการออกแบบเลย์เอาต์ของเนื้อหาและภาพทั้งหมด, สัมภาษณ์สมาชิก Aviance เพื่อเขียนเนื้อหาภายในเล่ม และกำกับการถ่ายภาพสมาชิก Aviance สำหรับลงหน้าปกนิตยสารและคอลเล็กชั่นภายในเล่ม

……………………………………..

ลูกค้า : Uniliver Thailand
ผลงาน : การออกแบบนิตยสาร

Let`s work together