Infinite Love Webisode

Infinite Love webisode

เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Gorn และ Kat จากแคมเปญก่อนหน้านี้ ที่เรียกว่า MV “The Last Single” ซึ่งถ่ายทำทั้ง MV และ Webisode เพื่อโปรโมท Tousrim ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ เป็นหนังสั้น 3 ตอน ที่แสดงให้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและกิจกรรมมากมายในสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางออนไลน์ โดยการตอบคำถามรายสัปดาห์จาก webisode เพื่อลุ้นรับรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ โดยการเพิ่มจำนวนไลค์บน Facebook page และอื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งแคมเปญ Infinite Love webisode นี้ สื่อที่ทางเราได้รับหน้าที่ในการออกแบบและดูแลทั้งหมด ได้แก่ ออกแบบโลโก้แคมเปญ, ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Facebook, ออกแบบรูปภาพหน้าปกและรูปภาพโปรไฟล์ Facebook page, ออกแบบรูปภาพหน้าปกของช่อง Youtubeม ออกแบบแบนเนอร์ออนไลน์ เป็นต้น

………………………………….

ลูกค้า : Singapore Tourism Board Thailand
ผลงาน : การออกแบบโลโก้แคมเปญ / การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Facebook / การออกแบบรูปภาพหน้าปกและรูปภาพโปรไฟล์ Facebook page / การออกแบบรูปภาพหน้าปกของช่อง Youtube / การออกแบบแบนเนอร์ออนไลน์ / Webisode

การออกแบบโลโก้แคมเปญ

การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Facebook

การออกแบบรู้ภาพหน้าปกและรูปภาพโปรไฟล์ Facebook

การออกแบบรูปภาพหน้าปกของช่อง Toutube

การออกแบบแบนเนอร์ออนไลน์

Webisode

Let`s work together