Immagini & Daisy Diva

Immagini & Daisy Diva

 

เป็นคลินิกเสริมความงามที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และมีหลายสาขา เราได้รับหน้าที่ในการออกแบบโลโก้ใหม่ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กลางแจ้ง รวมไปถึงถ่ายแบบและรีทัช ซึ่งโจทย์หลักที่ลูกค้าต้องการคือ การยกระดับแบรนด์ให้สูงขึ้น ดูพรีเมี่ยมขึ้น รูปแบบสีและองค์ประกอบกราฟิกใหม่นี้ จึงทำให้แบรนด์ดูมีความแข็งแกร่งและแตกต่างมากยิ่งขึ้น

……………………………………………….

ลูกค้า : Immagini & Daisy Diva
ผลงาน : การออกแบบโลโก้ใหม่ / การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กลางแจ้ง / การถ่ายแบบและรีทัช

การออกแบบโลโก้ใหม่

Screen Shot 2016-04-26 at 18.29.02

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กลางแจ้ง

การถ่ายแบบและรีทัช

Daisy Diva_12
Daisy Diva_11
Let`s work together