HereiLike

HereiLike

“HereIlike สยามสแควร์” เป็นนิตยสารที่ให้ข้อมูลความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับเทรนด์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่รวมไปถึงความบันเทิงต่างๆและทุกสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นรอบๆ สยามสแควร์ ซึ่งสยามสแควร์ จัดว่าเป็นศูนย์กลางของแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงต่างๆของกรุงเทพฯชื่อดังแห่งหนึ่ง วิธีหนึ่งที่จะดึงดูดสมาชิกใหม่ ก็คือการสมัครสมาชิกฟรีสองเดือนให้กับนิตยสารของพวกเขา เราจึงได้รับหน้าที่ในการออกแบบนิตยสาร HereIlike

…………………………………………….

ลูกค้า : HereIlike
ผลงาน : การออกแบบนิตยสาร

.

Let`s work together