Bifesta

The Brightest Day

เป็นแคมเปญโฆษณาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ ของ Bifesta ซึ่งเราได้รับหน้าที่ในการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบไปด้วย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ การออกแบบสื่อโฆษณาทางอีเมล์ การออกแบบสื่อโฆษณาทางหน้านิตยสาร และการออกแบบ Facebook Post สำหรับโปรโมท Makeup Artists 4 ท่าน ที่จะมาไขความลับว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่พวกเขาเลือกใช้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของ Bifesta ได้อย่างไร

……………………………..

ลูกค้า : Bifesta Thailand
ผลงาน : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญ / การออกแบบสื่อโฆษณาทางอีเมล์ / การออกแบบสื่อโฆษณาทางหน้านิตยสาร / Facebook post

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญ

การออกแบบสื่อโฆษณาทางอีเมล์

การออกแบบสื่อโฆษณาทางหน้านิตยสาร

Facebook post

Let`s work together